Địa chỉ: Lữ Vân- Phúc Sơn
 06/05/20  Tin tức Sự kiện  127
Thực hiện Công văn số 450/SGDĐT-VP ngày 04/05/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Giang về việc bậc học mầm non hoạt động trở lại sau kỳ nghỉ phòng, chống dịch Covid-19, Công văn 132/CV ngày 05/5/2020 của Phòng GD&ĐT Tân Yên về việc hướng dẫn các hoạt động đón trẻ trở lại trường.
 26/11/19  Tin tức Sự kiện  55
Thực hiện Kế hoạch số 40/KH-MNPS về nhiệm vụ năm học 2019- 2020. Trường mầm non Phúc Sơn tổ chức Hội thi giáo viên giỏi cấp trường năm học 2019- 2020.
 29/10/19  Tin tức Sự kiện  998
Sinh hoạt chuyên môn là một nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng nhằm nâng cao chất lượng dạy và học trong nhà trường.
 24/10/19  Tin tức Sự kiện  81
Thực hiện Quyết định số 550/QĐ-UBND ngày 06/9/2017 của UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Đề án đẩy mạnh dạy tin học và ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong trường phổ thông giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2025. Trong 02 năm qua, trường mầm non Phúc Sơn đã đầu tư mua sắm trang thiết bị như: ...
 19/10/19  Tin tức Sự kiện  72
Phụ nữ Việt Nam luôn thể hiện tốt vai trò, nhiệm vụ của mình trên mọi mặt trận. Họ không chỉ đảm việc nhà mà còn rất giỏi việc nước. Điều đó đã được chứng minh qua các thời kỳ lịch sử của đất nước ta đã ghi tên rất nhiều anh hùng dân tộc là phụ nữ. Bác hồ kính yêu của chúng ta đã từng nói: “Non ...