Địa chỉ: Lữ Vân- Phúc Sơn
 24/06/20  Tin tức Sự kiện  7
Căn cứ Kế hoạch số 52 /KH-GDĐT ngày 11/11/2019 của Phòng GD&ĐT về việc tổng kết 05 năm triển khai thực hiện chuyên đề “xây dựng trường MN lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 2016-2020;Căn cứ kết quả thực hiện KH số 08 /KH-MNPS ngày 30/03/2017 của trường MN Phúc Sơn về việc thực hiện chuyên đề “xây ...
 16/06/20  Tin tức Sự kiện  7
Thực hiện kế hoạch phối hợp số 03/KH-PH giữa trạm y tế xã và trường mầm non về việc tẩy giun cho trẻ trong trường mầm non
 10/06/20  Tin tức Sự kiện  10
Thực hiện công văn số 315/CV ngày 29/5/2020 của Hội liên hiệp phụ nữ huyện Tân Yên về việc phối hợp tập huấn kỹ năng đảm bảo an toàn cho học sinh
 14/05/20  Tin tức Sự kiện  73
Sáng ngày 04/5/2020, trường MN Phúc Sơn vui mừng được đón đoàn ĐGN ngoài và kiểm tra trường MN đạt chuẩn Quốc gia theo Quyết định số 182/QĐ-GD&ĐT, ngày 20/4/2020 của Giám đốc Sở GD&ĐT Bắc Giang về việc thành lập Đoàn đánh giá ngoài.
 06/05/20  Tin tức Sự kiện  127
Thực hiện Công văn số 450/SGDĐT-VP ngày 04/05/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Giang về việc bậc học mầm non hoạt động trở lại sau kỳ nghỉ phòng, chống dịch Covid-19, Công văn 132/CV ngày 05/5/2020 của Phòng GD&ĐT Tân Yên về việc hướng dẫn các hoạt động đón trẻ trở lại trường.
 28/02/20  Tin tức nhà trường  38
Thực hiện phong trào làm đồ dùng, đồ chơi tự tạo phục vụ các hoạt động vui chơi, giáo dục trẻ, trường MN Phúc Sơn tổ chức Hội thi "Triển lãm đồ dùng, đồ chơi tự tạo của giáo viên" năm học 2019-2020.