Địa chỉ: Lữ Vân- Phúc Sơn

phong trào vườn rau sạch cho bé


Nhà trường đã phối hợp với BCH công đoàn phát động phong trào vườn rau sạch cho bé tại trường