Địa chỉ: Lữ Vân- Phúc Sơn
Liên hệ trực tiếp:

Trường Mầm non Phúc Sơn

Lữ Vân- Phúc Sơn
c0phucsonty@bacgiang.edu.vn