Địa chỉ: Lữ Vân- Phúc Sơn
 24/06/20  Tin tức Sự kiện  6
Căn cứ Kế hoạch số 52 /KH-GDĐT ngày 11/11/2019 của Phòng GD&ĐT về việc tổng kết 05 năm triển khai thực hiện chuyên đề “xây dựng trường MN lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 2016-2020;Căn cứ kết quả thực hiện KH số 08 /KH-MNPS ngày 30/03/2017 của trường MN Phúc Sơn về việc thực hiện chuyên đề “xây ...
 16/06/20  Tin tức Sự kiện  7
Thực hiện kế hoạch phối hợp số 03/KH-PH giữa trạm y tế xã và trường mầm non về việc tẩy giun cho trẻ trong trường mầm non
 10/06/20  Tin tức Sự kiện  10
Thực hiện công văn số 315/CV ngày 29/5/2020 của Hội liên hiệp phụ nữ huyện Tân Yên về việc phối hợp tập huấn kỹ năng đảm bảo an toàn cho học sinh
 14/05/20  Hoạt động chuyên môn  21
Tìm hiểu một số con vật nuôi trong gia đình (4 chân, đẻ con) của lứa tuổi MGB 3-4 tuổi
 06/02/20  Tin tức Sự kiện  62
Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg, ngày 28 tháng 01 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV); Kế hoạch số 16/KH-UBND ngày 01/02/2020 của UBND tỉnh Bắc Giang; Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 03/02/2020 của UBND huyện về phòng ...