Địa chỉ: Lữ Vân- Phúc Sơn
Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Thúy
Hiệu trưởng Nguyễn Thị Thúy
Ngày tháng năm sinh 14/05/1977
Giới tính Nam
Học hàm, học vị cử nhân
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách

Vào ngành 1997